Alphabet – İngilizce Alfabe True False Alıştırması

starts with B. starts with T. starts with C. starts with P. starts with D. starts with T. starts with E. starts with S. starts with W. starts with L.