*A barking dog never bites

(Havlayan köpek ısırmaz)

 

*A person is known by the company he keeps

(Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim)

 

*All good things must come to an end

(Her güzel şeyin bir sonu vardır)

 

*All things come to those who wait

(Bekleyen derviş muradına ermiş)

 

*Bad news travels fast

(Kötü haber tez yayılır)

 

*Better late than never

(Geç olsun güç olmasın)

 

*Big fish eat little fish

(Büyük balık küçük balığı yer)

 

*Do as I say, not as I do

(Dediğimi yap, yaptığımı yapma)

 

*Easy come, easy go

(Haydan gelen huya gider)

 

*First impressions are the most lasting

(İlk izlenim en kalıcı olandır)

 

*Haste makes waste

(Acele işe şeytan karışır)

 

*If you can’t beat them, join them

(Bükemediğin bileği öpeceksin)

 

*Many hands make light work

(Birlikten kuvvet doğar)

 

*The apple never falls far from the tree

(Armut dibine düşer)

 

*There’s no smoke without fire

(Ateş olmayan yerden duman çıkmaz)

 

*Time is a great healer

(Zaman en iyi ilaçtır)