– I have two eyes.
(Benim iki gözüm var.)

– My dog has two ears.
(Köpeğimin iki kulağı var.)

– I have two ears.
( Benim iki kulağım var.)

– Goats have four legs.
(Keçilerin dört bacağı vardır.)

– A bald man doesn’t have hair on his head.
(Kel bir adamın kafasında saçı yoktur.)

– I have two hands.
(Benim iki elim var)

– A newborn baby doesn’t have any teeth.
(Yeni doğmuş bir bebeğin hiç dişi yoktur.)

– My grandfather has wrinkles on his hands.
(Büyükbabamın elinde kırışıklıklar var.)

– Chickens have two legs.
(Tavukların iki ayağı var.)

– How many fingers do you have?
( Senin kaç tane parmağın var?)

– A bird has a beak and a tail.
(Bir kuşun bir gagası ve kuyruğu vardır.)

– People have two feet.
(İnsanların iki ayağı var.)

– A person has two shoulders.
(Bir insanın iki omzu vardır.)

– Tigers have whiskers.
(Kaplanların bıyıkları vardır.)

– Snakes don’t have any fingers.
(Yılanların parmakları yoktur.)

– I have two legs.
(Benim iki bacağım var.)

– My father doesn’t have mustache and beard.
(Babamın bıyığı ve sakalı yok.)

– I have two knees.
(Benim iki dizim var.)

– A dalmatian dog has spots on its body.
(Dalmaçyalı köpeğin vücudunda benekler vardır.)

– I have only one head and one face.
(Benim yalnızca bir kafam ve bir yüzüm var.)

– I have ten toes.
(Benim on tane ayak parmağım var.)

– She has a tattoo on her foot.
(Onun ayağında dövmesi var.)

– He has a bracelet around his wrist.
(Onun bileğinde bir bileklik var.)

– There is a bug on your back.
(Senin sırtında bir böcek var.)

– My elbow hurts.
(Dirseğim ağrıyor.)

– There is a pimple on my belly.
(Göbeğimde bir sivilce var.)

– I wash my face and hands every morning.
(Her sabah yüzümü ve ellerimi yıkarım.)

– My brother washes his hair every evening.
(Erkek kardeşim her akşam saçlarını yıkar.)