Body Parts – İngilizce Vucüd Bölümleri Quiz

  1. People have two ……………..

  1. People have only one ………..

  1. People have two …………….

  1. People have ten ……………

  1. People have ten …………..

  1. People have only one ……………

  1. People have two………….

  1. People have two…………

  1. Aşağıdaki eşleştirmelerden yanlış olanı bulunuz.

  1. Aşağıdaki eşleştirmelerden doğru olanı bulunuz.