Breakfast – İngilizce Kahvaltı Quiz

  1. There aren’t ………… eggs for breakfast.

  1. There is ………… tea for breakfast.

  1. There are some ………………. on the table.

  1. There is some ………………… in the bottle.

  1. Are there any ……………. for breakfast?

  1. Is there any ………………. for breakfast?

  1. How ……………… orange juice …………. there?

  1. How ………………… eggs ………… there?

  1. Aşağıdaki eşleştirmelerden doğru olanı bulunuz.

  1. Aşağıdaki eşleştirmelerden yanlış olanı bulunuz.