Cartoon Characters – İngilizce Çizgi Film Karakterleri Quiz

  1. Sponge Bob ………………. crabburgers.

  1. Spider Man ……… strong.

  1. Smurfs ………. blue.

  1. Bugs Bunny ……….. carrot.

  1. Tom ………… catch Jerry.

6. Mickey Mouse likes ………………..

7. Yukarıdaki resme göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  1. ……………………. is a bad person.

  1. …………………… is a bird.

  1. ………………………………………. is a bear.