Tense uyumları

Simple Present Tense yada Simple Past Tense

Present Perfct Tense yada Simple Past Tense

Future Continuous yada Future Perfect Continuous

Future Perfect Tense yada Past Perfect Tense

Simple Past yada Past Perfect Tense

Participle Clauses

Inversion Devrik Yapı

Cleft Sentences Ayrık Cümleler

Causatives Ettirgen Çatı