Greetings – İngilizce Selamlar True False Alıştırması

  1. See you!  1. I’m sorry.  1. Nice to meet you.  1. Good morning.  1. “Nice to meet you” Türkçe’de “Sonra görüşürüz” anlamına gelmektedir.