İngiliz ve Amerikan İngilizceleri arasındaki farklar çok değildir. Bununla birlikte bazı farklar İngilizceyi öğrenenler arasında ikilemlere yol açmaktadır. Bunlara göz atalım:

Özellikle aynı şey için farklı kelimeler kullanılabilmektedir:

İngiliz İngilizcesi-Amerikan İngilizcesi

Flat-Apartment

Chips-French fries

Crisps-Potatochips

Coach-Bus

Cupboard-Closet

Fellow-Guy

Film-Movie

Gutted-Disappointed

Holiday-Vacation gibi…

 

Aynı zamanda, aynı kelimeler İngilizce Amerikan İngilizcesinde farklı anlamlara gelebilmektedir. Bu kelimeleri öğrenmek için tıklayınız: Amerika’da ve İngiltere’de Farklı Anlamlara Gelen Kelimeler

Aksandaki farklar

Amerikalılar kelimelerdeki “r” sesini çoğunlukla telaffuz ederken, İngilizler sadece en başta ise telaffuz ederler.

İngiliz İngilizcesi daha rafine, asil, zarifken Amerikan İngilizcesi daha pratik, günlük ve doğrudandır.