İngilizce Begınner worksheet 7 testinin konuları aşağıda verilmiştir.

İngilizce Seviye A 1  (Başlangıç seviyesi worksheets)

Singular and plural (Tekil ve çoğul)

Who,what,how,where (Soru Kelimeleri)

One 

He ,she ,we ,they,his ,her,our,your ,their (Zamirler)

My, your, his, her, its, our, their, me, you, it, us, them, mine, yours, hers, his, ours, theirs (Sahiplik zamirleri ve sıfatları)

How much….? 

How many….?

Some, any

Lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

beginner7 (PDF)

beginner7 (WORD)