İngilizce Deyimler

İngilizce A Fresh Pair Of Eyes Deyimi Türkçe Açıklaması

A Fresh Pair Of Eyes

Bir durumu ya da meseleyi incelemek üzere sürece sonradan dahil edilen kişiyi ifade etmek için kullanılır. Türkçe’de “bir çift yeni göz” şeklinde ifade edilebilir. “Konuya başka bir gözle bakmak” deyiminden farklı olarak, aynı kişinin farklı bir bakış açısı edinmesini değil, farklı bir bakış açısına sahip bir kişinin durumu değerlendirmesini ifade eder.


İngilizce A Hitch In Your Giddy-up Deyimi Türkçe Açıklaması

A Hitch In Your Giddy-up

Kişinin kendini iyi hissetmediğini ifade etmek için kullanılır.


İngilizce A Lick And A Promise Deyimi Türkçe Açıklaması

A Lick And A Promise

Bir işin, ileriki bir zamanda tamamlanması vaadi ile alelacele ve üstünkörü yapılmasını ifade eder: “baştan savma”, “üstünkörü”, “yalapşap”.


İNGİLİZCE DEYİMLER

İNGİLİZCE KALIPLAR / DEYİMLER

Açıklama: Cümle içinde kullanımlarda “to” kelimesi genellikle kalkar ve fiil kullanıldığı zamana göre hal alır/alabilir. Bu kalıplar/deyimlerde kullanılan kelimeler çoğunlukla gerçek anlamlarının dışına çıkabilmeltedir. Not: Yazım hatası olanları lütfen bildiriniz.

——————————

*Açık arayla kazanmak: to win by a landslide

*Açık arayla zafer kazanmak: landslide victory