NOUNS

(İngilizce İsimler Konu Anlatımı)

 

Soyut veya somut, canlı veya cansız tüm varlıklara ad olan kelimelere noun (isim) denir.

 

Book (kitap)

Love (sevgi)

Soil (toprak)

Man (adam)

Cow (inek)

 

İsimler aşağıdaki gibi sınıflandırılabilirler.

 

1) Common Nouns

(Cins isimler)

 

Car (araba), man (adam), street(cadde), city (şehir), water (su), soil (toprak) gibi varlıkları ifade eden isimlerdir. Cümle içinde ilk harfleri büyük yazılmaz; sadece cümle başında ilk harfleri büyük yazılır.

 

İstanbul is the most beautiful city. (doğru yazım)

İstanbul is the most beautiful City. (yanlış yazım)

 

 

Common nouns, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

 

  1. a) Abstract nouns (soyut isimler): bravery (cesaret), love (sevgi), fun (eğlence), advice (tavsiye), news (haber), information (bilgi), joy (eğlence)

 

  1. b) Collective nouns (topluluk isimleri) team (takım), class (sınıf), jury (jüri), committee (komite), government (hükümet), family (aile)

 

  1. c) Compound nouns (bileşik isimler) water bottle (su şişesi), alarm clock (çalar saat), two-week holiday (iki haftalık tatil), greenhouse (sera), English teacher (İngilizce öğretmeni), mother-in-law (kaynana)

 

  1. d) Concrete nouns (somut isimler) tree (ağaç), stone (taş), door (kapı), cow (inek)

 

  1. e) Non-countable nouns (mass nouns) (sayılamayan isimler) food (yiyecek), music (müzik), soil (toprak), water (su), dust (toz)

 

  1. f) Gender-specific nouns (eril dişil isimler) waiter (bay garson), waitress (bayan garson, brother (erkek kardeş) , sister (kız kardeş)

 

  1. g) Verbal nouns (fiilden türetilen isimler) building (bina), attack (atak), swimming (yüzme), drawing (çizim)

 

  1. h) Gerunds – (bir eylemi isimlendiren fiillering -ing takısı almış şekli) playing football (futbol oynamak), swimming fast (hızlı yüzme), being a student (öğrenci olma)

 

2) Proper Nouns

(Özel isimler)

 

A proper noun (özel isim) bir kişinin, yerin veya binanın kendine özgü adıdır.

 

Melih, Africa, Ankara, United Nations, The Topkapı Place, Uncle Tom

 

Cümle içinde özel isimlerin ilk harfleri büyük yazılır. Örnekler:

 

I saw Uncle Hasan yesterday.

 

(Uncle Hasan, özel isim olduğundan kelimelerin ilk harfleri büyük)

 

We saw the Tower of London.

 

(the Tower of London özel isimdir ve kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldı. Fakat özel isimlerde geçen “the, of, an, in” gibi kelimelerin ilk harfi genellikle küçük harfle yazılır.)

 

3) Pronouns (zamirler) yani, I, you, we, they, he, she, it gibi kelimeler de nouns grubu içine dahil edilir.