İngilizce SMS – Decent / Öğüt Mesajları

İngilizce SMS isimli konularda kısa mesajlarınız için kullanabileceğiniz İngilizce cümleleri ve Türkçe karşılıklarını bulabilirsiniz. Aşağıda öğüt mesajları ile ilgili hazırladığımız mesajları bulabilirsiniz.

> Making mistakes is better than faking perfections!
– Hata yapmak, mükemmelliği taklit etmekten iyidir!

> People only treat you one way, the way you allow them!
– İnsanlar sana, sadece senin izin verdiğin şekilde davranır!

> If you think of someone to share your happiness, you love that person a lot and if you think of someone in tears to melt your pain that person loves you a lot.
– Mutluluğunu paylaşmak istediğinde aklına gelen kişiyi çok seviyorsun, ağlarken acını hafifletmek istediğinde aklına gelen kişi ise seni çok seviyor demektir.

> If you judge people, you have no time to love them.
– İnsanları yargılarsan onları sevmek için zamanın olmaz.

> Never blame a day in your life. Good days give you happiness. Bad days give you experience. Both are essential in life. All are God’s blessings.
– Hayatınızın her gününü sevin. İyi günler mutluluk, kötü günler ise tecrübe kazandırır. Hayatta her ikisi de gereklidir. Hepsi Allah’ın nimetidir.

> Character is what you know you are, not what others think you are.
– Karakter, başkalarının sizin hakkında ne düşündüğü değil sizin şu anda ne olduğunuzdur.