İNGİLİZCE ÖĞRENMEK İÇİN, GRAMER DE ÖĞRENMEK ŞART MIDIR?

 Öğrencilerin bana sıklıkla sorduğu sorulardan ikisi şunlardır: “İngilizce öğrenmek için gramer öğrenmek şart mıdır?” ve “İngilizler gramer kullanmıyorlar! Biz de gramer olmadan İngilizce konuşamaz mıyız?”

Bu soruların sebebi, Türkiye’de İngilizce öğretiminin uzunca bir süre gramer üzerine inşa edilmiş olmasıdır. Yani gramer öğrenen öğrenciler, hikâye kitapları okumak, filmler seyretmek veya ses dosyaları dinlemek gibi çalışmalara teşvik edilmemişlerdir ve bazı yerlerde ne yazık ki bu durum devam etmektedir. Aslında gramer bilgisi; hikâyeleri, filmleri ve dinlediğimiz şeyleri daha rahat anlamamız ve dili edinmemiz için çok önemlidir. Gramer bilmeden de sözgelimi, film seyredip, İngilizceyi edinebiliriz, ama bunu başarmak çok uzun sürer. Gramer bilgisi ise bir kaldıraç işlevi görür ve söz konusu süreci kısaltır.

Aslında öğrencilerin asıl söylemek istedikleri şey, farkında olmadan gramer öğrenmektir. Fakat gramer çalışmadan meselâ sadece film seyretseniz de, gramer kendisini tüme varımla öğretecektir, ama bu uzun sürecektir. Yani gramere ayrıca odaklanmanızda yarar var. Çünkü gramer, kendisini göz ardı ettirmeyecektir.

Gramersiz İngilizce konuşmaya gelince, hiç kimse bir dili gramersiz konuşmaz. Evet insanlar, gramer kurallarını esnetirler, ama tamamen yok sayamazlar. Çünkü gramersiz, daha doğrusu gramer kurallarını göz ardı ederek kurulmuş olan bir cümleyi anlamayız. Zira bu tür cümleler herkesin anlayacağı ortak kurallara dayanmadıkları için, çözümlenemezler. Başka bir deyişle, gramer, dili herkesçe anlaşılır hâle getiren bir sistemdir.

Peki ne yapmak gerekir? Gramer öğrenmek şarttır, ancak gramer konularını birden öğrenmeye kalkmayın. Bölüm bölüm çalışın ve her adımdan sonra, edinmiş olduğunuz gramer bilgisini, kitapları, filmleri ve ses dosyalarını anlamak için kullanın. Konuşma, yazma, okuma, dinleme becerileri gramerin çocukları değildir, onun torunlarıdırlar. Yani dil becerileri gramer bilginize doğrudan bağlı değildirler, fakat bir yandan da onunla ilişkileri vardır.

Grameri, ne asıl amaç, ne de önemsiz bir yük olarak algılayın. Onu gerçek göreviyle kullanırsanız, İngilizce öğrenmenizde büyük hizmeti olur.

Savaş ŞENEL

İngilizce Öğretmeni

Eğitim Danışmanı

İletişim ve Yazarlık Koçu

Savassenel@gmail.com

Savassenel.com