2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı 8. (sekizinci) Sınıflar Bütün Ünitelerin
Kalıp İfadeleri

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı 8. (sekizinci) sınıflar tüm ünitelerin kalıp ifadeleri. Moonlight kitabı kalıp ifadeleridir.

8. sınıflar birinci ünite FRIENDSHIP
http://ingilizcebankasi.com/8-siniflar-birinci-unite-friendship-kalip-ifadeleri/

8. sınıflar ikinci ünite TEEN LIFE
http://ingilizcebankasi.com/8-siniflar-ikinci-unite-teen-life-kalip-ifadeleri/

8. sınıflar üçüncü ünite IN THE KITCHEN
http://ingilizcebankasi.com/8-siniflar-ucuncu-unite-in-the-kitchen-kalip-ifadeleri/

8. sınıflar dördüncü ünite ON THE PHONE
http://ingilizcebankasi.com/

8. sınıflar beşinci ünite THE INTERNET
http://ingilizcebankasi.com/

8. sınıflar altıncı ünite ADVENTURES
http://ingilizcebankasi.com/

8. sınıflar yedinci ünite TOURISM
http://ingilizcebankasi.com/

8. sınıflar sekizinci ünite CHORES
http://ingilizcebankasi.com/

8. sınıflar dokuzuncu ünite SCIENCE
http://ingilizcebankasi.com/

8. sınıflar onuncu ünite NATURAL FORCES
http://ingilizcebankasi.com/