Bir bireyin dildeki yeterliliğini ölçmekte kullanılan belirli standartlar vardır. CEFR (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı) uluslar arası platformlarda kabul görmüş bir standarttır. CEFR’ın amacı, dil yeterliliği konusunda geçerli ölçütlere sahip bir sistem kurmaktır.

Bu nedenle, dil öğrenenlerin seviyelerini birçok farklı beceriye göre ölçmek için 6 adet seviye(A1 A2 B1 B2 C1 C2)ortaya koymuştur. Bu seviyeler Avrupa dilleri üzerinde uygulanmak üzere belirlenmiştir.

CEFR İngilizce seviyeleri günümüzde tüm kitaplarda ve dil okullarında yaygın bir şekilde uygulanmaktadır. İngilizce yeterliliğinizi referans olarak gösterdiğiniz yerlerde de CEFR seviyelerini belirtirsiniz (Advanced, Intermediate vb. gibi)

 

 

Intermediate seviyesi ise, CEFR seviyelerinde “independent user” yani; bağımsız kullanıcı olarak geçer. Intermediate seviyesine sahip bir birey genel olarak İngilizce zaman kiplerini, yardımcı fiilleri, öbek fiilleri zorlanmadan kullanabilen, doğru yerde doğru kelimeyi kullanma düzeyine gelmiş olmalıdır. Daha ayrıntılı bir tanımlama yapacak olursak;

Intermediate seviyesi de kendi içinde ikiye ayrılır

  • Pre Intermediate (B1)
  • Intermediate (B2)

 

  • Pre-Intermediate (B1):

 

B1 İngilize seviyesine sahip bir kişi;

*Okul hayatında, iş hayatında ve diğer alanlarda sıkça rastlanan kullanımları anlamakta zorluk çekmez.

*İngilizce konuşulan bir ülkeye seyahat ettiğinde ortaya çıkabilecek durumlarla başa çıkabilir.

*Kişisel ilgi alanına yönelik konular hakkında birbiriyle bağlantılı yazılar oluşturabilir.

*Olayları, tecrübeleri , hayalleri, umutları ve hırsları açıklayabilir ve fikirleri ve planları hakkında neden-sonuç cümleleri kurabilir.

 

B1 seviyesine sahip bir kişinin dinleme becerisi

Konuşmalar yavaş ve anlaşılır olduğu takdirde, güncel konulara ya da ilgi alanlarına yönelik radyoda ve televizyonda yapılan konuşmaların ve oturumların ana fikrini anlar. Aşina olduğu konular hakkındaki konuşmaları anlamakta zorluk çekmez.

 

B1 seviyesine sahip bir kişinin okuma becerisi

Günlük konular ile ilişkin yazıları okuyup anlayabilir. Kişisel yazılardaki duyguları, istekleri ve olayları anlamakta zorluk çekmez.

 

B1 seviyesine sahip bir kişinin konuşma becerisi

Tecrübeleri ve olayları tanımlamak için belirli kalıpları basit bir şekilde birleştirip iletişim kurabilir. Fikirler ve planlar üzerine açıklamalar ve gerekçeler sunabilir. Hikaye anlatabilir, bir kitabı veya bir filmi özet geçebilir.

 

B1 seviyesine sahip bir kişinin yazma becerisi

İlgi alanına  ait ya da aşina olduğu birtakım konular üzerine birbiriyle bağlantılı yazılar yazabilir. Tecrübelerini ve izlenimlerini anlattığı kişisel mektuplar yazabilir.

 

 

2- Intermediate (B2)

 

 

Upper Intermediate seviyesine sahip bir kişi;

*Somut ve soyut konular hakkındaki karmaşık yazıların içeriğini anlayabilir.

*Akıcı ve doğal bir şekilde, bir sorun olmaksızın, ana dili İngilizce olan kişilerle iletişim kurabilir.

*Birçok konu üzerinde detaylı ve anlaşılır bir yazı oluşturabilir ve fikirlerin avantajları ve dezavantajlarını belirterek kendi görüşlerini açıklayabilir.

 

B2  seviyesine sahip bir kişinin dinleme becerisi

Uzun konuşmaları anlayabilir ve eğer konu ona aşinaysa tartışmaların karışık cümlelerini bile satır satır takip edebilir. Televizyondaki İngilizce haberleri ve güncel konular üzerine olan programları anlayabilir. Aksanı standart olduğu takdirde filmleri anlamakta zorluk çekmez.

 

B2  seviyesine sahip bir kişinin okuma becerisi

Günümüz problemlerine yönelik yazılmış birçok yazıyı ve makaleyi anlamakta zorluk çekmez. Çağdaş edebiyat yazılarını okuyabilir.

 

B2  seviyesine sahip bir kişinin konuşma becerisi

Birçok konu üzerinde anlaşılır ve detaylı açıklamalarda bulunabilir. Fikirlerin avantajları ve dezavantajlarını belirterek kendi görüşlerini açıklayabilir.

 

B2  seviyesine sahip bir kişinin yazma becerisi

Açık ve detaylı yazılar yazabilir. Bilgi aktaran makaleler ve raporlar yazabilir, bir görüşü destekleyen ya da o fikre karşı çıkan gerekçeler sunabilir. Olayların ve tecrübelerin önemine yönelik kişisel yazılar yazabilir.