İngilizce’ye diğer dillerden geçen isimlerin çoğulları

PLURAL FORMS FOR NOUNS ADOPTED FROM OTHER LANGUAGES

İngilizceye başka dillerden geçen bazı kelimelerin tekil ve çoğul halleri aşağıda gösterilmiştir.

 

Sonu -is ile biten “hypothesis, diagnosis, analysis, basis, crisis, thesis, oasis, synthesis, synopsis, emphasis, paralysis, parenthesis” gibi isimlerin çoğulu –es şeklinde yapılır.

 

Diagnosis                    diagnoses

Crisis                          crises

Thesis                         theses

Parenthesis                 parentheses

 

Sonu -um ile biten “bacterium, datum, curriculum, medium” isimlerin çoğulu –a şeklinde yapılır.

 

Bacterium                   bacteria

Datum                        data

Curriculum                 curricula

Medium                      media

 

Sonu -on ile biten tekil isimlerin çoğulu –a şeklinde yapılır.

 

Criterion                     criteria

Phenomenon               phenomena

 

Sonu -a ile biten “alga, larva, formula, antenna, vertebra, vita” tekil isimlerin çoğulu –ae şeklinde yapılır.

 

Formula                      formulae

Antenna                      antannae

 

Sonu –ex/ix ile biten “appendix, index, matrix, vertex, vortex, apex, cervix, axis” tekil isimlerin çoğulu –ices şeklinde yapılır.

 

Appendix                   appendices

Index                          indeces

Axis                            axes

 

Sonu  – us ile biten “alumnus, bacillus, cactus, focus, octopus, radius, stimulus, terminus” tekil isimlerin çoğulu –i şeklinde yapılır.

 

Bacillus                       bacilli

Cactus                        cacti

Focus                          foci

Octopus                      octopi

 

Sonu  – eau ile biten “bureau, beau, portmanteau, tableau” tekil isimlerin çoğulu –eaux şeklinde yapılır.

 

Bureau                          bureaux

Portmanteau               portmanteaux

Tableau                       tableaux

 

Diğerleri:

 

Libretto                      libretti

Tempo                         tempi

Virtuoso                      irtuosi

Seraph                        seraphim

Schema                       schemata