Intermediate Seviyesi İçin “How did it go-Nasıldı” Videosu İle İngilizce Soru Kalıplarında How Kalıbını ve Did Gramer Konusu Hakkında Yeni Bilgiler Öğrenebilirsiniz