İş İngilizcesi – Business English

İş İngilizcesinde avantajlardan bahsederken

Describing Advantages
Avantajlardan bahsederken

İş İngilizcesinde bir ürün veya olayın faydaları söz konusu olduğunda kullanabileceğimiz yapılardan bazılarını aşağıda örnek kullanımları ile birlikte bulabilirsiniz.

It will help you …
…’nızda size yardımcı olacaktır


İş İngilizcesinde ikna etmek

To Convince
İkna etmek

İş İngilizcesinde karşımızdakini ikna ederken ve teminat verirken;

“I am convinced
Ben ikna oldum


İş İngilzicesinde sonuçlar hakkında uyarma

Warning About Consequences
Sonuçlar hakkında uyarma

Alınan karar veya yapılan eylemlerin sonuçları konusunda konuşmak için iş İngilizcesi düşünülerek hazırlanmış bir kaç örnek cümleyi aşağıda bulabilirsiniz.
İş İngilzicesinde sonuçlar hakkında uyarma

Unless we …
… isek / sürece
I doubt that this company will survive, unless we solve the problem now.


İş İngilizcesinde sonuçlardan bahsederken

Talking About Consequences
Sonuçlardan bahsederken

İş İngilizcesi kapsamında ele aldığımız bu konumuzda bir olay veya durumun sonuçlarından bahsederken kullanabileceğimiz örnek cümlelerden birkaçını aşağıda bulabilirsiniz. İş İngilizcesinde sonuçlardan bahsederken

Lead to
Neden olmak / Yol açmak


İş İngilizcesinde sebeplerden bahsederken

Talking About Causes
Sebeplerden bahsederken

what-causes-itİş İngilizcesi kapsamında ele aldığımız bu konumuzda bir olay veya durumun sebebinden bahsederken kullanabileceğimiz örnek cümlelerden birkaçını aşağıda bulabilirsiniz. İş İngilizcesinde sebeplerden bahsederken

Caused by …
… sebeb oldu


İş İngilizcesinde ani artış

Describing Sudden Increase
Ani artıştan bahsederken

İş İngilizcesinde bir konuda bir şeyin ani bir artış göstermesi söz konusu olduğunda kullanılabilecek yapılar aşağıda verilmiştir. İş İngilizcesinde ani artış

Boost
Yükseltmek / Artırmak


İş İngilizcesinde kademeli artış

Describing Gradual Increase
Kademeli artıştan bahsederken

İş İngilizcesinde kademeli artış söz konusu olduğunda kullanılabilecek yapılar aşağıda verilmiştir.

Accumulate
Biriktirmek / Toplamak


İş İngilizcesinde artış

Describing Increase
Artıştan bahsederken

İş İngilizcesinde bir varlığın veya değerin artışı söz konusu olduğunda kullanabileceğimiz yapılar ve örnekleri aşağıda verilmiştir. İş İngilizcesinde artış

Increase
Artmak


İş İngilizcesinde istikrar

Describing Stability
İstikrardan bahsederken

İş İngilizcesinde özellikle ekonomide çok kullanılan istikrarlı, kararlı olma, değişmeme gibi kavramları aşağıda farklı örneklerle ele aldık.

Stable
Sabit


İş İngilizcesinde dalgalanma

Describing Fluctuation
Dalgalanmadan bahsederken

İş İngilizcesinde gerekli olabilecek “fluctuation” – “dalgalanma” terimi ile ilgili hazırladığımız örnek cümleleri aşağıdan çalışabilirsiniz. İş İngilizcesinde dalgalanma

Fluctuate
Dalgalanmak