Kelime Sınıflarına Göre İngilizce Kelimeler English Vocabulary

Kelimelerin cümle içindeki yerleri ve üstlendikleri rollere göre sınıflandırıldıkları kelime bilgisi listesi.

Fiiller

İsimler

Sıfatlar

Zarflar

Edatlar

Ünlemler

Önekler

Sonekler

Kısaltmalar

WH Soru Kelimeleri

Sayılamayan İsimler
İnsanları ve Nesneleri Tarif Ederken
Derece Zarfları
En Sık Kullanılan Edatlar
Ünlemler – İngilizce Kelimeler
Önekler – Dilbilgisi Terimleri
Sonekler – Dilbilgisi Terimleri
Kısaltmalar
WH Soru Kelimeleri
Partitives ve Sayılamayan İsimler
Duyguları ve Fiziksel Durumları Anlatırken
Durum Zarfları