Konuşma – Speaking

Yol Tarifi ve Boşluk Doldurma Alıştırması


Zaman ve Tarih ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Şehirler ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Kültürel farklılıklar ve True False Alıştırması


Fikir Bildirme ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Görünüş ve Kişiliklerin Karşılaştırılması ve True False Alıştırması


Görünüş ve Kişilik ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Doğa Olayları ve Boşluk Doldurma Alıştırması


Yetenek ve Beceriler ile Okuduğunu Anlama Alıştırması


Alışkanlıklar ve True False Alıştırması