Konuşma – Speaking

İş İngilizcesinde çözüm önerme

Proposing Solutions
Çözüm önerme

İş İngilizcesi başlığı altında, sorunlara çözüm önerisi getirirken kullanabileceğimiz yapılardan bazılarını aşağıda bulabilirsiniz.

Maybe we should …
Belki de … lıyız


İş İngilizcesinde insanları harekete geçirme

Getting People to Act
İnsanları harekete geçirme

İş ortamlarında özellikle yetki sahibi veya grup lideri konumundaki kişiler tarafından sıkça kullanılması muhtemel, insanları bir eyleme teşvik edici nitelikteki kullanımlardan bir kaçını aşağıda bulabilirsiniz.

Now is the time to apply …
Şimdi ise …’yı uygulama zamanı


İş İngilizcesinde avantajlardan bahsederken

Describing Advantages
Avantajlardan bahsederken

İş İngilizcesinde bir ürün veya olayın faydaları söz konusu olduğunda kullanabileceğimiz yapılardan bazılarını aşağıda örnek kullanımları ile birlikte bulabilirsiniz.

It will help you …
…’nızda size yardımcı olacaktır


İngilizce At The Restaurant-Restaurant Diyalogları Videosu

İngilizce At The Restaurant-Restaurant Diyalogları Videosu İle İngilizce Olarak Yeni Diyaloglar Öğrenip Akıcı Bir İngilizceye Sahip Olabilirsiniz


Learning English Concierge Videoları

Learning English Concierge Videoları İle Apartman Kapıcısı İle Geçen Diyalogları İngilizce Olarak Öğrenebilirsiniz.Günlük Hayatınzda da Kullanabileceğiniz Kelimeleri Videomuzdan Bulabilirsiniz


İş İngilizcesinde ikna etmek

To Convince
İkna etmek

İş İngilizcesinde karşımızdakini ikna ederken ve teminat verirken;

“I am convinced
Ben ikna oldum


İş İngilzicesinde sonuçlar hakkında uyarma

Warning About Consequences
Sonuçlar hakkında uyarma

Alınan karar veya yapılan eylemlerin sonuçları konusunda konuşmak için iş İngilizcesi düşünülerek hazırlanmış bir kaç örnek cümleyi aşağıda bulabilirsiniz.
İş İngilzicesinde sonuçlar hakkında uyarma

Unless we …
… isek / sürece
I doubt that this company will survive, unless we solve the problem now.


İş İngilizcesinde sonuçlardan bahsederken

Talking About Consequences
Sonuçlardan bahsederken

İş İngilizcesi kapsamında ele aldığımız bu konumuzda bir olay veya durumun sonuçlarından bahsederken kullanabileceğimiz örnek cümlelerden birkaçını aşağıda bulabilirsiniz. İş İngilizcesinde sonuçlardan bahsederken

Lead to
Neden olmak / Yol açmak


İş İngilizcesinde sebeplerden bahsederken

Talking About Causes
Sebeplerden bahsederken

what-causes-itİş İngilizcesi kapsamında ele aldığımız bu konumuzda bir olay veya durumun sebebinden bahsederken kullanabileceğimiz örnek cümlelerden birkaçını aşağıda bulabilirsiniz. İş İngilizcesinde sebeplerden bahsederken

Caused by …
… sebeb oldu


İş İngilizcesinde ani artış

Describing Sudden Increase
Ani artıştan bahsederken

İş İngilizcesinde bir konuda bir şeyin ani bir artış göstermesi söz konusu olduğunda kullanılabilecek yapılar aşağıda verilmiştir. İş İngilizcesinde ani artış

Boost
Yükseltmek / Artırmak