MUST

 

  1. a) Must, zorunluluk ve gereklilik bildirir; “-meli, -malı” olarak Türkçeye tercüme edilebilir. İnsanların yapmaları gerektiği şeyleri ifade ederiz. Kuralları, kuvvetli tavsiyeleri ve yapılmasını önemli gördüğümüz eylemleri veya görevleri ifade edebiliriz.

 

You must be very careful.

(Çok dikkatli olmalısın)

Students must be silent during the exam.

(Öğrenciler sınav esnasında sessiz olmalılar)

You must take your pills regularly everyday.

(Haplarını her gün düzenli almalısın)

You mustn’t be late tomorrow.

(Yarın geç kalmamalısın)

People mustn’t drop litter on pavements.

(İnsanlar kaldırımlara çöp atmamalılar)

I mustn’t forget my wife’s birthday.

(Karımın doğum gününü unutmamalıyım)

Jill mustn’t speak loudly.

(Jill yükses sesle konuşmamalı)

What must we do before the meeting?

(Toplantıdan önce ne yapmalıyız)

Must I buy a ticket in advance?

(Önceden bir bilet almalı mıyım)

 

  1. b) Kuvvetli tahminlerde must kullanılabilir. Bir eylem veya durum için kuvvetli bir yargıya vardığımızı ifade eder.

This car has a wonderful engine. It must be very expensive.

(Bu araba harika bir motora sahip. Çok pahalı olmalı)

You are riding a wild horse. You must be crazy.

(Vahşi bir ata biniyorsun. Çılgın olmalısın)

Come and eat something. You must be hungry.

(Gel ve birşeyler ye. Aç olmalısın)

John has lost his wallet. He must be very sad.

(John cüzdanını kaybetti. Çok üzgün olmalı)

Bu konuda İngilizce de must ve musn’t nasıl kullanılır örneklerle açıklamaya çalıştık umarız faydalanmışsınızdır.