Past Continuous Tense Quiz

Şimdiki Zaman Fiil Çekimi ve Boşluk Doldurma Alıştırması


Geniş ve Şimdiki Zamanda Soru Sorma Alıştırması


İngilizce Başlangıç Seviyesi Geçmiş Zaman Testi

İngilizce Elementary Testi 72


Karışık Zamanlarda İngilizce Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Elementary Testi 71


İngilizce past simple ve past continuous alıştırması


İngilizce past continuous tense alıştırması


İngilizce present continuous tense alıştırması 3


Past Continuous Tense Kullanımı

Use of the Past Continuous Tense / Sürekli Geçmiş Zamanın Kullanımı

Bu konuda Past Continuous Tense’nin kullanım yerlerinin yanı sıra Simple Past Tense ile arasındaki farklar da ele alınacaktır.
Geçmişte belli bir noktada yapmakta olduğumuz eylemleri anlatırken kullanılan Past Continuous Tense ile birlikte “at this hour yesterday, this time last year, this time last summer, yesterday at 2 o’clock etc.” gibi zarflar sık sık kullanılır.

What were you doing at around noon last Sunday? / Geçen Pazar öğle vakti civarında ne yapıyordun?
I was watching TV with friends. / Arkadaşlarımla televizyon izliyordum.
This time last winter, I was skiing with Sam, but now I’m working hard to finish this project. / Geçen kış bu zamanlarda Sam ile birlikte kayak yapıyordum, şimdi ise bu projeyi bitirmek için çok çalışıyorum.


Past Continuous Tense Geçmişte Devam Eden Zaman Olumsuz Soru Cümle Örnekleri

Weren’t you having a shower when I called?

Aradığımda duş almıyor muydun sen?


Past Continuous Tense Geçmişte Devam Eden Zaman Soru Cümlesi Örnekleri

pctsoruWere you helping her with the cooking?

Ona yemek yapmada yardım ediyor muydun?