– Sharks are dangerous.
(Köpek balıkları tehlikelidir.)

– A fish has fins.
(Bir balığın yüzgeçleri vardır.)

– An octopus has eight arms.
(Bir ahtapotun sekiz kolu vardır.)

– A jellyfish has tentacles.
(Bir denizanasının dokunaçları vardır.)

– Dolphins are intelligent.
(Yunuslar zekidir.)

– Sea animals usually breathe in with their gills, but whales breathe in with their blowholes.
(Deniz hayvanları genellikle solungaçlarıyla nefes alırlar, ama balinalar hava delikleriyle nefes alır.)

– Sea turtles have large flippers.
(Deniz kaplumbağalarının büyük yüzgeçleri vardır.)

– Crabs can live both in water and on land.
(Yengeçler hem suda hem denizde yaşayabilir.)

– Seals have whiskers.
(Fokların bıyıkları vardır.)

– Lobsters have antennae.
(Istakozların antenleri vardır.)

– I found a pearl in an oyster and it was amazing.
(İstiridyenin içinde bir inci buldum ve inanılmazdı.)

– Squids are covered with chromatophores.
(Mürekkep balıkları renkli pigment hücreleriyle kaplıdır.)

– Shape of a starfish is star.
(Denizyıldızının şekli yıldızdır.)

– Seahorses live in temperate waters.
(Denizatları ılıman sularda yaşar.)

– Mussels are usually black.
(Midyeler genelde siyahtır.)

– Coral reefs are habitat to many sea animals.
(Mercan kayalıkları birçok deniz hayvanının habitatıdır.)