Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları Quiz

  1. …………………………….. can live both in water and on land.

2.

  1. Octopuses have …………. arms

  1. …………………….. has fins.
Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?

5.

6. 

  1. A fish has ……………….
Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?

8.

9.

10.