Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları Testi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

  1. ……………………..have eight arms.

  1. Sharks live in the ……………….