Seyahatte Kullanılan Edatlar –  Prepositions for Travel

travelİngilizce öğrenirken pek çok kişinin zorlandığı konuların başında prepositions yani edatlar gelir. Buraya in mi geliyordu on mu, at mekânlarda mı kullanıyordu, zamanlarda ne geliyordu derken insanın kafasının karışmamasının imkânı yokmuş gibi geliyor.

Bildiğiniz üzere edatlar açısından bir hayli cömert davranan İngiliz dilinde bu edatların hepsini bir çırpıda ele almak pek de elverişli olmazdı. O yüzden bu yazıda seyahatten söz ederken karşımıza çıkabilecek temel edatlara değinmeyi düşünüyoruz.

En başta belirtmemiz gereken husus, en temel ve önemli olanlarından bir tanesi. O da go fiilinden sonra to edatının kullanılmasıdır, in değil. Örneğin;
I am going to St. Petersburg.St. Petersburg’a gidiyorum.
They went to the cinema. – Sinemaya gittiler.

Gitmek tamam. Peki ya vardığımızda durum ne olacak. Arrive fiili ile durum biraz karışık gibi. Mesela köy, kasaba, şehir, ülke, kıta gibi yerler söz konusu olduğunda in kullanılır. Fakat bir bina veya belli bir mekân söz konusu ise at kullanmak gerekir. Şöyle ki:
I arrived in St. Petersburg this morning.Bu sabah St. Petersburg’a vardım.
They arrived at the airport two hours before take-off.Kalkıştan iki saat önce havaalanına vardılar.

Her ne kadar arrive fiilinden sonra Türkçe düşünüldüğünde to edatı kullanmak uygun gibi gelse de to edatı ile arrive at, arrive in anlamına gelen got to kullanılabilir.
They got to Russia that day.O gün Rusya’ya vardılar
Turn right when you get to the park.Parka varınca sağa dön.

Edatlar söz konusu olduğunda can sıkan kelimelerden biri de home kelimesidir. Bu kelime ile edat kullanılmaz. Örnek verecek olursak;
I don’t want to go home.Eve gitmek istemiyorum.

Bu noktaların dışında bir yerde bulunmak anlamında kullanılan diğer fiiller ile arrive fiilinde de olduğu gibi in ve at kullanımı söz konusudur. Örneklere bakalım:
My parents spent two weeks in Switzerland.Annemler İsviçre’de iki hafta geçirdiler.
My friends are waiting for me at the station.Arkadaşlarım beni istasyonda bekliyorlar.

Biraz önce home kelimesi için can sıkıcı dememizin sebeplerin biri de şudur: Bu fiiller ile at home gibi bir ifade görebilirsiniz. Yani;
The children decided to stay at home in the afternoon.Çocuklar öğleden sonra evde kalmaya karar verdiler.

Bazı durumlarda bir şeyi vurgulamak istiyorsan aynı isim için farklı bir edat kullanabiliriz. Örneğin bina isimleri söz konusu olduğunda, binanın içini kastediyorsak in edatı kullanılabilir. Şöyle ki;
I’m sitting at the cafe.Kafede oturuyorum. (içinde ya da dışında oturuyor olabilirim)
I’m sitting in the cafe.Kafede oturuyorum. (içinde oturuyorum)

Gittik, vardık, kaldık derken ayrılma vakti geldiğinde kullanabileceğimiz fiillerden biri olan leave ile hangi edatı kullanacağız. Hiçbirini.
He left the office in a hurry.Ofisi aceleyle terk etti.
Our train leaves London in fifteen minutes.Trenimiz Londra’yı on beş dakika sonra terk edecek.

Ancak bazı durumlarda bu fiilden sonra from edatını görebilirsiniz. Bu durumlarda genelde bir araç bir yerden ayrılıyordur ve ayrıldığı yeri bilmek önemlidir. Mesela;
Our train leaves from platform 9.Trenimiz 9. perondan ayrılacak.

Seyahat etmek için kullanılan araçlardan bahsederken ise by edatını kullanırız. Örnek verecek olursak;
I go to the office by tram.İş yerine tramvay ile giderim.

Bir ulaşım aracının içinde olduğumuzu belirtirken ise on ya da in kullanılırız. Tam olarak ifade edecek olursak; bisiklet, tren, uçak, otobüs, gemi gibi araçlar için on kullanırken araba ve taksi için ise in edatını kullanmamız gerekir.
I went to my hotel in a taxi.Otelime bir taksi tuttum.
I like to listen to music when I’m on the plane.Uçaktayken müzik dinlemeyi severim.

Araçlardan bu kadar bahsetmişken inip binme konusuna da değinmezsek olmaz. Aynı şekilde otobüs, tren, gemi, bisiklet ya da uçak söz konusu olduğunda binmek için get on inmek için get off kullanırken, aynı durumlar için araba veya takside ise sırasıyla get into ve get out of edat yapılarını kullanmamız doğru olur.

Bu yazımızda sık sık karıştırılan konulardan biri olan edatların kullanıma değinmeye çalıştık. Seyahat söz konusu olduğunda kullanabileceğimiz temel edatları ele aldığımızı düşünüyoruz. Soru, istek ve önerilerinizi yorumlarınızla iletmeyi unutmayın.