açık metindeki her harfe karşılık tek bir harf kullanılmak suretiyle yapılan şifreleme

"açık metindeki her harfe karşılık tek bir harf kullanılmak suretiyle yapılan şifreleme" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 1 sonuç

Türkçe
İngilizce