dial-up adapter

"dial-up adapter" teriminin Türkçe İngilizce Sözlükte anlamları : 1 sonuç

İngilizce
Türkçe