Tag questions Quiz

İngilizce Question Tags Yazma Alıştırması


İngilizce Tag Questions Yazma Alıştırması


İngilizce Tag Questions Diyalog Tamamlama


İngilizce Tag Questions ile Konuşma Alıştırması


İngilizce Tag Question Yazma Alıştırması


İngilizce Modallar Başlangıç Seviyesi Test

İngilizce Elementary Testi 62


İngilizce tag questions eklenti soruları alıştırması


İngilizce tag questions alıştırması quiz


İngilizce tag questions quiz alıştırması


Tag Questions / Yönlendirme – Doğrulama soruları

İNGİLİZCE YÖNLENDİRME SORULARI – TAG QUESTIONS 

Türkçe’deki “değil mi, -de/-da, tamam mı” gibi ifadelerin karşılığıdır