İNGİLİZCE YÖNLENDİRME SORULARI – TAG QUESTIONS 

Türkçe’deki “değil mi, -de/-da, tamam mı” gibi ifadelerin karşılığıdır Pekçok dilde fazla bir öneme sahip olmamasına karşın İngilizce dilinde önemli bir yere sahiptir Diğer dillerde pek önemli bir ayrıntı olmamasına rağmen İnglizce boyutu önemli olan bir konudur 

İngilizce’ de “question tags” ler Türkçe’de olduğu gibi yalnızca bir kelime ile yapılmamaktadır Ancak mantığı anlaşıldıktan sonra çok basit bir konudur Aşağıda konunun mantığını açıklamaya çalışalım

adeğil mi ifadesi yardımcı fiil ile kurulur ve cümle olumlu ise TQ olumsuz; cümle olumlu ise TQ olumlu olur
He came to the meeting, didn’t he? (O taplantıya geldi, değil mi?)
She doesn’t study, does she? (O çalışmıyor, değil mi?)
Yardımcı fiilin cümlede kullanılan tense’nin yardımcı fiili olduğuna dikkat ediniz Yani İnglizce’de TQ’nı oluştururken herhangi bir yardımcı fiil değil de cümlemizin tense’sinin yardımcı fiilini kullanıyoruz

bTQ’larda daima şahıs zamirleri kullanılır
The workers work hard, don’t they? (İşçiler sıkı çalışır, değil mi?)
“Don’t the workers” değil de “don’t they” yazıldı Çünkü TQ’larda daima şahıs zamirleri kullanılır Bu durumda cümledeki öznenin zamirini tespit etmek önem kazanmaktadır Ayrıca öznenin tekil – çoğul oluşu da önemlidir 
Everybody was ill, weren’t they? (Herkes hastaydı, değil mi?)
Every, no türevlerinde fiil tekil çekilir (Çünkü bunların zamirleri belgisiz zamirlerdir ve belgisiz zamirlerin fiilleri tekil çekilir) Ama özne çoğul olacağından TQ’nı oluşturulurken zamir olarak “they” kullanılır“they” kullanımı da yardımcı fiili çoğul ister Bu nedenle yukarıdaki cümlede “weren’t they” kullanıldı

cFiilin olumlu – olumsuz tespiti de çok önemlidir 
Bazı cümlelerde olumsuzluk eki olan “not” olmadığı halde cümle olumsuzdur ve böyle cümlelerin TQ’ı olumlu olarak kurulur 
– No money was spent, was it? (Para harcanmadı, değil mi?)
– They can hardly run, can they? (Onlar pek koşamıyorlar, değil mi?)

Bazı durumlarda question tags’ler cümlenin yardımcı fiilinden farklı kullanılır Bu istisna durumları ezberlemek gerekir Aşağıda bu cümleler verilmiştir

– I am rich, aren’t I? (Ben zenginim, değil mi?)

(Normalde cümlenin yardımcı fiili am olduğu halde “amn’t” yardımcı fiili bulunmadığından “aren’t” kullanılır)

– She used to swim everyday, didn’t she? (O hergün yüzerdi, değil mi?)

(“used to” kalıbından sonra did veya didn’t kullanılır)

– Let’s go, shall we? (Hadi gidelim, tamam mı?) 

(“Let’s kalıbında da yardımcı fiil olmadığından question tag olarak “shall” kullanılır Türkçe çevirileri de cümlenin kullanımına göre farklı olabilir)

– Close the door, will you? (Kapıyı kapat, olur mu?)

– Don’t speak, will you? (Konuşma, tamam mı?)

(Olumlu veya olumsuz emir cümlelerinde will kullanılır)