2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 7. (yedinci) sınıflar tüm ünitelerin kelimeleri


2015-2016 Eğitim öğretim yılı 7. (yedinci) sınıflar tüm ünitelerin kelimeleri. Sunshine 7 (yedi) kitabı kelimeleridir.

7. sınıf birinci ünite Appearance Personality

https://ingilizcebankasi.com/sunshine-7-birinci-unite-appearance-personality-kelimeleri/

7. sınıf ikinci ünite Biographies

https://ingilizcebankasi.com/sunshine-7-ikinci-unite-biographies-kelimeleri/

7. sınf üçüncü  ünite  Sports

https://ingilizcebankasi.com/sunshine-7-ucuncu-unite-sports-kelimeleri/

7. sınıf dördüncü ünite Wild Animals

https://ingilizcebankasi.com/sunshine-7-dorduncu-unite-wild-animals-kelimeleri/

7. sınıf beşinci ünite  Television

https://ingilizcebankasi.com/sunshine-7-besinci-unite-television-kelimeleri/

7. sınıf  altıncı ünite Parties

https://ingilizcebankasi.com/sunshine-7-altinci-unite-parties-kelimeleri/

7. sınıf yedinci ünite Superstitions

https://ingilizcebankasi.com/sunshine-7-yedinci-unite-superstitions-kelimeleri/

7 sınıf  sekizinci ünite Public Buildings

https://ingilizcebankasi.com/sunshine-7-sekizinci-unite-public-buildings-kelimeleri/

7. sınıf dokuzuncu ünite Environment

https://ingilizcebankasi.com/sunshine-7-dokuzuncu-unite-environment-kelimeleri/

7. sınıf onuncu ünite Planets

https://ingilizcebankasi.com/sunshine-7-onuncu-unite-planets-kelimeleri/