3.Sınıf İngilizce Sıfatlar ve Fiiller Testi


Aşağıdaki Sıfatlar ve Fiiller Testi Sorulanı Doğru Bir Şekilde Cevaplayınız.

ASK     X    …………………
is   -   Jack   -     brother   -    my
I am ………………  
OLD     X     …………………
Is he strong?
is – animal – bee – small - a
Can she run fast?
TIRED   X   ……………………
…………………… can’t swim