3.Sınıf İngilizce Sıfatlar Testi


Aşağıdaki Sıfatler Testindeki Soruları Doğru Cevaplayınız.

 “ O erkek bisiklete binemez” cümlesinin İngilizcesi hangi seçenekte verilmiştir?
 __mall     __hort        
BIG  Kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir?
The rabbit is ______.
Jack is ________.
My father is very ________
Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlıları sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? tall   X ………….. big X    ………… fat X ……….......
My cousin is very ______.


Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.