6. sınıflar Altıncı Ünite VACATION Kelimeleri


2015-2016 Eğitim öğretim yılı 6. (altıncı) sınıflar 6. (altıncı) ünite VACATION kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. ENGLISH NET 6 kitabı kelimeleridir.

VACATION

TATİL

48. Sayfadaki Kelimeler
go on holiday tatile gitmek
practise pratik, alıştırma yapmak
in front of x x’in önünde
really gerçekten mi
Statue of Liberty Özgürlük Heykeli
49. Sayfadaki Kelimeler
to be over bitmiş olmak
fill in the blanks boşlukları doldurunuz
last son, en son, geçen
summer holiday yaz tatili
farm çiftlik
guess, where bil bakalım nerede
Greece Yunanistan
Italy İtalya
50. Sayfadaki Kelimeler
climb mountains dağlara tırmanmak
cook yemek pişirmek
cycle bisiklete binmek
pick berries böğürtlen toplamak
stay in a tent bir çadırda kalmak
learn skiing kaymayı öğrenmek
visit museums müzeleri gezmek
by the seaside deniz kenarında
in the mountains dağlarda
hut kulübe
51. Sayfadaki Kelimeler
pick flowers çiçek toplamak
diving dalış
second ikinci
column sütun
August Ağustos
swimming yüzme
52. Sayfadaki Kelimeler
winter sports centre kış sporları merkezi
53. Sayfadaki Kelimeler
Sweden İsveç
ice – skating buz pateni
snowboarding kar kayağı
forest orman
palace saray
sightseeing tour gezi turu
54. Sayfadaki Kelimeler
forget unutmak
another bir başka, diğer
planet gezegen
present sunmak
coloured renkli
cardboard pano