6. sınıflar Sekizinci Ünite DETECTIVES AT WORK Kelimeleri


2015-2016 Eğitim öğretim yılı 6. (altıncı) sınıflar 8. (sekizinci) ünite DETECTIVES AT WORK kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. ENGLISH NET 6 kitabı kelimeleridir.

DETECTIVES AT WORK

DEDEKTİFLER İŞ BAŞINDA

64. Sayfadaki Kelimeler
the news haberler
crime news suç haberleri
events olaylar
65. Sayfadaki Kelimeler
grandma babaanne, anneanne
burglars hırsızlar
steal çalmak
move into another house başka bir eve taşınmak
objects nesneler
yellow sarı
van minibüs
glasses gözlük
painting tablo
immediately derhal, hemen, bir an önce
please, hurry up lütfen, acele edin
calm down sakin olun, sakinleşin
first of all öncelikle, ilk olarak
what’s the problem sorun nedir
66. Sayfadaki Kelimeler
police polis
find and catch bulup yakalamak
criminals suçlular
witnesses tanıklar
inspector müfettiş
reporter muhabir
67. Sayfadaki Kelimeler
November Kasım
break into hırsızlık için bir yere girmek
middle of the day güpegündüz
stole (steal) çalmak fiilinin geçmiş zaman çekimi
took (take) almak fiilinin geçmiş zaman çekimi
cash nakit
security camera records güvenlik kamerası kayıtları
inform haber vermek, bilgilendirmek
jewellery mücevher, mücevherat
worth değerinde
rob soymak
in daylight gündüz, güpegündüz
nobody hiç kimse
ask for help yardım istemek
68. Sayfadaki Kelimeler
cake kek, pasta
shop dükkân, mağaza
hundred yüz
thousand bin
million milyon
69. Sayfadaki Kelimeler
gang of criminals suçlu çetesi
central London Londra merkez
escape kaçmak
caught (catch) yakalamak fiilinin geçmiş zaman çekimi
prison hapishane
blue whales mavi balinalar
extinction nesli tükenme
reduce azalmak
day by day gün geçtikçe, günbegün
play against x x’e karşı oynamak
fans taraftarlar
in and around the stadium stat içinde ve etrafında
give a concert konser vermek
donate bağışlamak
animal shelter hayvan barınağı
70. Sayfadaki Kelimeler
missing eksik, olmayan, kayıp
language detectives dil dedektifleri
print out basmak, yazıcıdan çıkartmak, çıktı almak