Anneler Gününe Özel 25 İngilizce Söz


 

 

Anneler günü, annelerimize ne kadar değerli olduklarını bir kez daha hatırlatmak için mükemmel bir gün. Siz de aşağıdaki mesajlardan birini annenize gönderip sevginizi anlatabilirsiniz. 

 

*The most important thing a father can do for his children is to love their mother.

-Bir babanın çocuğu için yapabileceği en önemli şey, onun annesini sevmektir.
 

*God could not be everywhere, and therefore he made mothers.

-Tanrı her yerde olamazdı, bu yüzden anneleri yarattı.
 

*Being a mother is learning about strengths you didn’t know you had.

-Anne olmak, sahip olduğunu bilmediğiniz güçleriniz olduğunu öğrenmektir.

 

*There will be so many times you feel like you failed. But in the eyes, heart and mind of your child you are super mom.

-Başarısız olduğunuzu düşündüğünüz zamanlar olacaktır. Ama çocuklarınızın gözlerinde, onların akıllarında ve kalplerinde siz her zaman süper bir annesiniz.

 

*When you are a mother you are never really alone in your thoughts. A mother always thinks twice, once for herself and once for her child.

-Anne olduğunuz zaman düşüncelerinizde asla yalnız olmazsınız. Bir anne her zaman iki kez düşünür, bir kendisi bir de çocuğu için.

 

 

*Mothers are like glue. Even when you can’t see them, they’re still holding the family together.

-Anneler tutkal gibidir. Onları göremeseniz bile aslında aileyi bir arada tutarlar.

 

*There is no heroism greater than motherhood.

-Annelikten daha üstün bir kahramanlık yoktur.

 

*To the world you are a mother, but to your family you are the world.

-Dünyaya göre siz yalnızca bir annesiniz, ama ailenize göre siz dünyasınız.

 

*Mothers are far more precious than jewels.

-Anneler mücevherlerden daha değerlidir.

 

*My mother is a walking miracle.

-Benim annem yürüyen bir mucize.

 

 

*Being a full-time mother is one of the highest salaried jobs… since the payment is pure love.

-Tam zamanlı anne olmak en yüksek maaşlı işlerden biri. Çünkü ücreti saf sevgi.

 

*Mothers hold their children’s hands for a short while, but their hearts forever.

-Anneler çocuklarının ellerini kısa bir süre tutar, kalperini ise sonsuza dek.

 

*A mother’s arms are more comforting than anyone else’s.

-Bir annenin kolları diğer herkesinkinden daha konforludur.

 

*And remember that behind every successful woman is a basket of dirty laundry.

-Ve unutmayın, her başarılı kadının arkasında bir kirli çamaşır sepeti vardır

 

*There is nothing as sincere as a mother’s kiss.

-Bir annenin öpücüğü kadar içten bir şey yoktur.

 

 

*Once you’re a mom, you’re always a mom. It’s like riding a bike, you never forget.

-Bir kez anne olduğunuzda, sonsuza dek anne olursunuz. Bu bisiklete binmek gibi bir şeydir, asla unutulmaz.

 

*A mother understands what a child does not say.

-Bir anne çocuğunun söylemediği şeyleri anlar.

 

*There’s no way to be a perfect mother but a million ways to be a good one.

-Mükemmel anne olmanın bir yolu yoktur ama iyi bir anne olmanın milyonlarca yolu vardır.

 

*Mom — the person most likely to write an autobiography and never mention herself

-Anne – muhtemelen otobiyografi yazıp kendinden asla bahsetmeyecek olan kişi

 

*Of all the rights of women, the greatest is to be a mother.

-Tüm kadın haklarının arasındaki en mükemmeli anne olmaktır.

 

 

* I believe in love at first sight. Because I’ve loved my mother ever since I opened my eyes.

-İlk görüşte aşka inanırım. Çünkü gözlerimi açtığımdan beri annemi seviyorum.

 

*A Mother has her heart ever and forever with her children no matter how old they grow.

-Çocuğu ne kadar büyürse büyüsün, bir annenin kalbi hep onunladır.

 

*We never know the love of the parent until we become parents ourselves.

– Ebeveynlerimizin bize duyduğu sevgiyi asla anlayamayız ta ki kendimiz de birer ebeveyn olana kadar.

 

*That best academy, a mother’s knee.

-En iyi okul annenin dizleridir.

 

*For when a child is born the mother also is born again

-Ne zaman bir çocuk doğsa, bir anne yeniden doğar.