7. sınıflar

ingilizce sıklık zarfları örnek cümleleri

İngilizce (Frequency Adverbs) Sıklık Zarfları Örnek Cümleleri

I always go to bed very early in the evening.

Her akşam erkenden yatarım.


Resimlerle İngilizce sıklık zarfları frequency adverbs

always : daima , her zaman

usually : genellikle


7. Sınıf İngilizce Dersi Konuları ve İşlenişi

Yabancı dil eğitimi ilkokul 2.sınıfta başlamakta 12. sınıfta ise son bulmaktadır. İlkokul ve ortaokul ayrımında konuların bir kısmı değişikliğe uğramıştır. Dört artı dört artı dört eğitim sistemine geçiş beraberinde Türk Eğitim Sisteminde bir dizi değişikliği de beraberinde getirmiştir. Bunlardan biride yabancı dil eğitiminin daha alt kademede başlayıp en üst kademede son bulmasıdır. Biz bu makalemizde 7. sınıf İngilizce dersi ve ders konularına işaret edeceğiz.

7.sınıf yabancı dil eğitimi genel olarak İngilizce olarak kabul edilmiş ve haftada 4 saat işlenmekte olup pratikten çok teoriye yönelik bir anlatımla sunulmaktadır. Buda öğrencilerin İngilizce konuşmalarına pek fayda sağlayamamaktadır. Milli Eğitim bünyesindeki ders anlatım kitapları milli eğitim kurulunun belirleyip hazırladığı kitaplardır. Bu kitaplar ekseninde üniteler sırasıyla işlenmektedir. Ortaokulun ikinci kademesi olan 7. Sınıf İngilizce dersinde 10 ünite bulunmaktadır. Bu ünitelerin isimleri aşağıdaki gibidir.

Ünite 1: Appearence and Personality (Görünüş ve Kişilik)
Ünite 2: Biographies (Biyografiler)
Ünite 3: Sports (Sporlar)
Ünite 4: Wild Animals (Vahşi Hayvanlar)
Ünite 5: Television (Televizyon)
Ünite 6: Partiesv (Partiler)
Ünite 7: Superstitions (Batıl İnançlar)
Ünite 8: Public Buildings (Kamu Binaları)
Ünite 9: Environment (Çevre)
Ünite 10: Planets Gezegenler)

Bu ünitelerin içeriğine bakıldığı zaman gramerden pek öteye gidilemediği görülmekte ve bu büyük bir sorun teşkil etmektedir. Konuşmaya dayalı değil de gramere teoriye dayalı bir yabancı dil eğitim amaca götürmekte pek yeterli olamaz zannımca.

İlkokul birinci sınıftan hatta daha da öncesi ev aile yaşantısında Türkçe öğrenen bir çocuğun ileriki yaşantısında dahi anadilinin gramatikal özelliklerini yeterince kullanamadığı düşünülünce yabancı dil eğitiminde teoriye daha fazla önem verilmesi korkarım ki bizleri zaman kaybına uğratacaktır. İlkokul 4. sınıftan 12.sınıfa kadar İngilizce eğitimi almış biri olarak söylüyorum ki İngilizce aslında tüm yabancı diller nankördür ve sürekli pratik ekseninde gelişebilecek olan unsurlardır. 7. Sınıf İngilizce dersi konularına ve sınav sorularına sitemizden ulaşabilirsiniz.


Regular Verbs İngilizce Düzenli Fiiller

İngilizce Düzenli Fiiller – Regular Verbs

İngilizce düzenli fiillerin 1. ve 2. hali

     V1           V2  


Düzenli fiilerin v2 ve v3 -d,-ed,ied ekleri yapısı

Düzenli Fiillerin 2. ve 3. Hali Nasıl Yapılır ?

İngilizce’de düzenli fiil kullanıyorsak fiillerin ikinci (v2) ve fiillerin 3. hali (v3) için;


İngilizce sıfat karşılaştırması

İngilizce sıfat karşılaştırması

COMPARISON OF ADJECTIVES

  1. as + adj.+as (+,-,?)

       so+adj.+as(-)


İngilizce yılları okuma

İngilizce yılları okurken 1000 ila 2000 yılları arası ikiye bölünerek okunur

 

1919 nineteen nineteen

1881 eighteen eighty-one


and but because ile ilgili test

İngilizce 6., 7. ve 8. sınıflarda sorulan and , but ve because ile ilgili test


was were ile sorulan sorulara cevap verme

Was Were (Simple Past Tense – İngilizce geçmiş zaman) sorularına cevap verme

Örnek soru ve cevapları


was-were testi

Boşlukarı was yada were ile tamamlayınız. Was – were (simple past) yardımcı fiili ile cümle tamamlama testi