8. sınıflar Beşinci Ünite THE INTERNET Kelimeleri


2015-2016 Eğitim öğretim yılı 8. (sekizinci) sınıflar 5. (beşinci) ünite THE INTERNET kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. UPTURN in English kitabı kelimeleridir.

Lesson 1

44. Sayfadaki Kelimeler
the ones you agree with katıldıklarınız
ideas fikirler, düşünceler, görüşler
make new friends yeni arkadaşlar edinmek
search for sth bir şey araştırmak
make live chats çevrimiçi sohbet etmek
homework ödev, ev ödevi
account hesap
attachment eklenti
comment yorum, yorum yapmak
confirm onaylamak, onay vermek
download(s) indirmek, indirilenler
log in/on giriş yapmak
log off/out çıkış yapmak
register kayıt olmak
search engine arama motoru
upload yüklemek
browser tarayıcı, internet açar
connect bağlamak
copy kopyalamak
disconnect bağlantıyı kesmek
memory hafıza, bellek
internet services internet hizmetleri
username kullanıcı adı
password şifre, parola
file dosya
express ifade etmek
personal information kişisel bilgi

Lesson 2

45. Sayfadaki Kelimeler
x hours a day (bir) günde x saat
through the Net internetten
access erişmek
website internet sayfası
connecting the sentences cümleleri bağlama
PC (personal computer) kişisel bilgisayar
everywhere her yer, her yere, her yerde
post pictures fotoğraf yayımlama

Lesson 3

46. Sayfadaki Kelimeler
screen ekran
hard disk drive sabit sürücü
software yazılım
internet connection internet bağlantısı
processor işlemci
laptop dizüstü bilgisayarı
desktop PC masaüstü bilgisayarı
wireless kablosuz
cable modem kablolu modem
telephone line telefon hattı
connection cable bağlantı kablosu
connection sign bağlantı işareti, simgesi
never mind önemi yok
47. Sayfadaki Kelimeler
offline çevrim dışı
I mean yani
check email e-postaları kontrol etme
smartphone akıllı telefon

Lesson 4

48. Sayfadaki Kelimeler
main idea ana fikir
affect etkilemek
effect etki
addict bağımlı
experts uzmanlar
users kullanıcılar
generally genelde, genellikle
school counselling service okul rehberlik servisi
surely elbette, kesinlikle, muhakkak

Project

50. Sayfadaki Kelimeler
questionnaire anket
several times birkaç kez
offers teklifler
identify belirlemek
and ve
but ama
because çünkü
follow-up tamamlayıcı, takip eden