9. sınıflar

Fikir Bildirme ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Görünüş ve Kişiliklerin Karşılaştırılması ve True False Alıştırması


Görünüş ve Kişilik ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Doğa Olayları ve Boşluk Doldurma Alıştırması


Yetenek ve Beceriler ile Okuduğunu Anlama Alıştırması


Alışkanlıklar ve True False Alıştırması


İş-Güç Üzerine Diyalog ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Günlük İşler ve Okuduğunu Anlama Alıştırması


Günlük İşler ve True False Alıştırması


Zaman Sorma ve Söyleme ile Boşluk Doldurma AlıştırmasıYabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.