A place for everything and everything in its place


İngilizce : A place for everything and everything in its place

Türkçe : Her şeyin bir yeri olmalı ve kullanıldıktan sonra yerine konmalıdır.

İngilizce Türkçe Atasözü

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.