Abartma – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Abartma – Dilbilgisi Terimleri / Hyperbole – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda abartma (hyperboleile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Cümlenin etkisini artırmak için kullanılan aşırı ifade ya da kelimelere abartma ‘hyberbole’ adı verilir.

Bu tür durumlarda gerçek anlamın verilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Anlamı güçlendirmek için kasıtlı olarak abartma yoluna gidilir. Örneklere bakacak olursak;

I have a million things to do.
Yapacak bir milyon işim var.

I have told you a bazillion times, haven’t I?
Sana bin defa söyledim değil mi?

She has got tons of money.
Tonla parası var.

This film is so old, the last time I saw it I was riding on a dinosaur.
Bu film çok eski, en son izlediğimde dinozorlara biniyorduk.

He is as skinny as a toothpick.
Çok zayıf, çubuk gibi.