Adjectives sıfatlar alıştırması


Adjectives Türkçedeki sıfatlardır.

Türkçedeki kullanım İngilizcede de aynıdır yani isimden önce kullanılırlar. It is a delicious cake.

TO BE yani oluş cümlelerinde is veya are dan sonra tek başına kullanılırlar. I am shy.

Cisimlerin nasıl ve nice olduğunu anlatırlar.

En sık kullanılan sıfatları hatırlayalım.

BIG-SMALL-TALL-SHORT-LONG-SHORT-EXPENSIVE-CHEAP-DIRTY-CLEAN-HOT-COLD-DELICIOUS-FAMOUS-BEAUTIFUL-UGLY-FAST-SLOW

adjectives exercises

Fill in the blanks appropriate adjectives (Boşlukları uygun sıfat ile doldurunuz)

beautiful   comfortable   dirty   expensive   famous   fast   long   new   old

 

1.Eskişehir is (1)___________.

 

2.Nevşehir is (2)___________.

 

3.Plane is (3)___________ and (4)___________

 

4.Kızılırmak is (5)___________ river

 

5.Atatürk is a (6)___________ leader.

 

6.Mercedes is (7)___________

 

7.Ralli car is (8)___________.

 

8.Adriana Lima is (9)___________.

———-Key———-

 

adjectives

 

1.Eskişehir is old.

 

2.Nevşehir is new.

 

3.Plane is fast and comfortable

 

4.Kızılırmak is long river

 

5.Atatürk is a famous leader.

 

6.Mercedes is expensive

 

7.Ralli car is dirty.

 

8.Adriana Lima is beautiful.

Bu içerik Muharrem Ihsan Şirin Öğretmenimiz tarafından sağlanmıştır.