ADJECTIVES (SIFATLAR) COMPARATIVE AND SUPERLATIVE FORMS


ADJECTIVES (SIFATLAR) COMPARATIVE AND SUPERLATIVE FORMS

Sıfatların “comparative” ve “superlative” formları İngilizce’de farklı nesneleri mukayese    etmek için kullanılır. Comparative form iki nesne arasındafarkları anlatmak için kullanılır.

Comparative adjective’lerin kullanımıyla ilgili aşağıdaki tabloya bakınız.

Tek heceli sıfatlar

Sıfatın sonuna “er” ekleyin.

Örnek:  cheap – cheaper / hot – hotter / high – higher

Örnek cümleler

Yesterday was hotter than today. (Dün bugünden daha sıcaktı)

 

İki, üç veya daha çokheceli sıfatlar

Sıfattan önce “more”getirin

Örnek:  interesting – more interesting / difficult

Örnek cümleler

London is more expensive than Madrid. (Londra Madrid’den dahapahalıdır)

 

Sonu “y” ile biten ikiheceli sıfatlar

Sıfatın sonundaki “y”harfini yerine “ier” getirin

Örnek:  happy – happier / funny – funnier

Örnek cümleler

I am happier than you. (Ben senden daha mutluyum)

 

Superlative adjective’lerin kullanımıyla ilgili aşağıdaki tabloya bakınız.

Tek heceli sıfatlar

Sıfattan önce “the”getirin ve sıfatın sonuna”est” ekleyin

Örnek:   cheap – the cheapest / hot – the hottest / high – the highest

Örnek Cümleler

Today is the hottest day of the summer. (Bugün yazın en sıcakgünü)

 

İki, üç veya daha çok hecelisıfatlar

Sıfattan önce “the most”getirin ve sıfatın sonuna “est”getirin.

Örnek:  interesting – the most interesting / difficult – the most difficult

Örnek Cümleler

London is the most expensive city in England. (Londra İngiltere’deki en pahalışehirdir)

 

Sonu “y” ile biten ikiheceli sıfatlar

Sıfatın sonundaki “y”yikaldırın ve yerine “iest”getirin.

Örnek:  happy – the happiest / funny – the funniest

Örnek Cümleler

New York is the noisiest city in the USA. (New York Amerika’daki en gürültülü şehirdir.)

 

Örnek:

New York is more exciting than Seattle. (NewYork Seattle’den daha heyecanlıdır.)

 

Superlative form ise üç veya daha fazla şey hakkında konuşurken “en” uzun, “en” kısa gibi ifadelerle bir tanesini ayırmak için kullanılır.

Örnek:

New York is the most exciting city in  the USA. (NewYork Amerika’nın en heyecan verici şehridir.)

 

ÖNEMLİ İSTİSNALAR

Kuralın dışında kalan bazı istisna durumlar vardır.

Good –

Good – adjective

Better – comparative

The best – superlative

 

Örnek Cümleler

This book is better than that one. This is the best school in the city.

Bad

Bad – adjective

Worse – comparative

The worst – superlative

 

Örnek Cümleler

His French is worse than mine.

This is the worst day of my life.

Yukarıdaki örneklerdeki sıfatlar düzensiz sıfatlardır ve tabloda gösterildiği gibi düzenli değişmezler. Yani ezberlenmeleri gerekir.