Adverbs With ly and Without ly (-ly’li ve –ly’siz Zarflar)


ADVERBS WITH –LY AND WITHOUT –LY

(-ly’li ve –ly’siz İngilizce zarflar)

Aşağıdaki zarfların hem –ly ile hem –ly olmadan iki yapısı vardır. İki yapısı farklı anlama gelen zarflar şunlardır:

deep deeply

fair fairly

free freely

high highly

last lastly

late lately

loud loudly

most mostly

near nearly

pretty prettily

short shortly

hard hardly

wide widely

He can dig the garden deep.

(Bahçeyi derin kazabilir)

The Minister was deeply involved in the scandal.

(Bakan skandala derin yani çok dahil oldu)

Eagles flew high in the sky.

(Kartallar gökyüzünde yüksek uçar)

She is highly educated woman.

(O hayli (yani çok) eğitimli bir kadın)

You can use the toilets free.

(Tuvaletleri bedava kullanabilirsin)

The children can play in the park freely.

(Çocuklar parkta özgürce (yani kimse karışmadan) oynayabilir)

He arrived late for the meeting.

(Toplantıya geç vardı)

It’s been cold lately.

(Son zamanlarda hava soğuk)

I like chess most.

(En çok satrancı severim)

I mostly worked as a teacher.

(Çoğunlukla öğretmen olarak çalıştım)

Come near and listen to me.

(Yakına gel ve dinle beni)

I had an accident. I nearly died.

(Bir kaza geçirdim. Neredeyse ölüyordum)

That student is pretty clever.

(Şu öğrenci oldukça zeki)

The princess was prettily dressed in red.

(Prenses kırmızılar içinde güzel bir şekilde giydirilmişti)