Alıntılar – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Alıntılar – Dilbilgisi Terimleri / Quotations – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda alıntılar (quotationsile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Asıl ait olduğu kişi ya da yazar haricinde bir başkası tarafından tekrar edilen kelimelere quotation yani alıntı denir. İki çeşit alıntı vardır. Bunlar;

A Direct Quotation – Doğrudan Alıntı
Doğrudan alıntıda orijinal sözün ya da yazının aynısı birebir alıntılanır. Doğrudan alıntılar tırnak işareti arasına alınarak belirtilmelidir.

An Indirect Quotation – Dolaylı Alıntı
Dolaylı alıntıda orijinal sözün ya da yazının genel hatları ile alıntılanması söz konusudur. Dolaylı alıntıların tırnak işareti arasına alınmasına gerek yoktur.

Doğrudan Alıntıya Örnekler – Examples of Direct Quotations
Orijinalin birebir aynısı olan direct quotations örneklerini aşağıda bulabilirsiniz.

I find that the harder I work, the more luck I seem to have.” (Thomas Jefferson, 1743-1826)
Daha çok çalıştıkça daha şanslı olduğumu düşünüyorum.” (Thomas Jefferson, 1743-1826)

Never interrupt your enemy when he is making a mistake.” (Napoleon Bonaparte, 1769-1821)
Düşmanın bir hata yaparken asla işine karışma.” (Napoleon Bonaparte, 1769-1821)

Dolaylı Alıntıya Örnekler – Examples of Indirect Quotations
Orijinalin yorumlanması olan indirect quotations örneklerini aşağıda bulabilirisiniz.

According to Thomas Jefferson, the harder you work the more luck you seem to have.
Thomas Jefferson’a göre ne kadar çok çalışırsan o kadar şansın artar.

Napoleon once said that, you should never interrupt your enemy when he is making a mistake.
Napoleon bir keresinde düşmanın hata yaparken asla işine karışma demiş.