Already ve Yet’in Cümledeki Yeri Testi


Doğru şıkkı işaretleyiniz

1-) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı seçiniz.
2-) She____(a)  hasn’t____ (b) arrived ___(c) Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlerden hangisine “yet” gelmelidir?
3-) Jack and Tom already have been to London. Yukarıdaki cümlenin doğru yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
4-) I haven’t finished cleaning. Yukarıdaki cümlede “yet” nereye yazılmalıdır?
5-) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanı seçiniz.


ÖNCEKİ KONU

SONRAKİ KONU