‘An’ article ı ile ilgili örnek cümleler


Anlamı bir demektir. Okunuşu  sesli harflerle başlayan kelimelerin önüne gelir.

He is an honest man.

( o dürüst bir adam.)

The exam lasted an hour.

( Sınav bir saat sürdü.)

I ate an orange.

( Bir portakal yedim.)

He was carrying an umbrella.

( Bir şemsiye taşıyordu.)

There is an ant in the kitchen.

( Mutfakta bir karınca var.)

We are living in an apartment.

( Bir apartmanda yaşıyoruz.)

They go on eating an egg.

( Bir yumurta yemeye devam ediyorlar.)

The car contains an airbag.

( Arabanın bir hava yastığı var.)

She asks an easy question.

( O, bir kolay soru sorar.)

They live in an enormous house.

( Onlar büyük bir evde yaşarlar.)