And-But-So Quizi

İngilizce And, So, But veya Because Boşluk Doldurma Alıştırması


İngilizce But,And ve So AlıştırmasıYabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.